Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2015

geistigechaos
Jestem tak pusty, że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką, dwa domy towarowe, teatr, boisko, zajezdnię tramwajową.
— T. Różewicz
Reposted fromrazemosobno razemosobno
geistigechaos
3306 339a
Reposted fromnlght nlght
geistigechaos
Któregoś dnia poznasz innego człowieka i pójdziesz za nim, a wtedy palić się będziesz ze wstydu na myśl o tym, jak głupio ze mną marnowałeś swój czas.
— Marek Hłasko
Reposted fromiblameyou iblameyou
4585 751a

criwes:

Sometimes art is a method of living, but sometimes it means nothing to me.” — Shin KwangHo

Reposted fromgonsbootyshorts gonsbootyshorts
geistigechaos
3504 e4d8
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan
geistigechaos


truely evil
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
geistigechaos
4781 f3e0
Reposted fromdreckschippe dreckschippe

December 14 2014

geistigechaos
4988 ca09
Reposted fromtimetolove timetolove

December 07 2014

0695 8a71 500

Franz Kline - Torches Mauve, 1960, oil on canvas, [1042x1536]

Reposted fromgoodgodpottergame goodgodpottergame
geistigechaos
Najgorsze co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromkrzyk-ciszy krzyk-ciszy

December 06 2014

geistigechaos
9069 96fa
Reposted fromdominikatrusewicz dominikatrusewicz
geistigechaos
9578 79ec 500
Reposted frompulperybka pulperybka

November 23 2014

4428 6932
Reposted fromdavid-10inch david-10inch
geistigechaos
Reposted fromlavandehibou lavandehibou
geistigechaos
2010 5977
Reposted fromflamesoflove flamesoflove
3190 d754 500
Reposted fromoculus oculus
geistigechaos
3099 0055
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
geistigechaos
3326 0daf
Reposted fromekhemm ekhemm

November 22 2014

0801 40d5
Reposted fromchrisrevans chrisrevans
5053 8e68
Reposted fromwaitingforloki waitingforloki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl